Bescherm onze zaken.

Wij hechten waarde aan eerlijkheid, integriteit en transparantie. 
 
Het naleven van wetten, regels en interne voorschriften heeft bij TAKENAKA EUROPE GmbH (hierna te noemen de firma) de hoogste prioriteit. Alleen als wij ons in overeenstemming met de wet en integer gedragen, beschermen wij ons bedrijf, onze werknemers en onze zakenpartners. De klokkenluidersregeling ontvangt concrete aanwijzingen van mogelijk wangedrag door werknemers van de onderneming.
 
Als u een klacht van een klant hebt of een zakenpartner betreft, kunt u contact opnemen met de onderstaande kantoren. Deze kwesties worden niet behandeld door de externe compliance officer van de onderneming (klokkenluider-expert.de).
 
Het vereist de aandacht en de bereidheid van iedereen om bij concrete informatie te wijzen op inbreuken op de regels door werknemers van de onderneming. Deze kunnen vertrouwelijk worden gemeld bij het klokkenluidersysteem - op elk moment en in het Duits en het Engels. Hieronder vallen bijvoorbeeld schendingen van de Compliance Guidelines of van de antitrustwetgeving, corruptie, schendingen van de mensenrechten, diefstal, discriminatie of mobbing. Naast werknemers kunnen ook zakenpartners, klanten en andere derden meldingen indienen als zij specifieke informatie hebben over inbreuken op de regels.
 
Bescherming voor alle betrokkenen
 
De klokkenluidersregeling garandeert de grootst mogelijke bescherming voor klokkenluiders en de betrokkenen. Een onderzoek wordt pas ingesteld na een zorgvuldig onderzoek van de informatie en indien er concrete aanwijzingen zijn voor een overtreding van de regels. Informatie wordt op een eerlijke en vertrouwelijke manier behandeld. Discriminatie, intimidatie of vijandigheid als gevolg van een melding aan het klokkenluidersysteem van de onderneming zal volgens dezelfde procedure worden onderzocht en bestraft.
 
Een verslag maken - maar doe het goed!
 
Na ontvangst van een melding van een klokkenluider zal de externe compliance officer van de Onderneming de melding verwerken in overeenstemming met alle vereiste procedurele principes (bv. vertrouwelijkheid, bescherming van klokkenluiders). Om zaken te kunnen behandelen en zo nodig passende onderzoeksmaatregelen te kunnen nemen, is vaak een dialoog met de klokkenluider nodig. Daarom is het van belang dat de informatie zo concreet mogelijk wordt geformuleerd. Het is nuttig als u de vijf W-vragen in overweging neemt bij het maken van een verslag:

  • Wie? - Over wie gaat het? Wie wordt er getroffen?
  • Wat? - Wat is er gebeurd? Beschrijf de feiten van de zaak.
  • Wanneer? - Wanneer was het incident?
  • Hoe? - Hoe vaak is het gebeurd?
  • Waar? - Waar heeft het incident plaatsgevonden?
 
Klokkenluiders moeten ervoor zorgen dat de beschrijvingen ook door mensen buiten het vakgebied kunnen worden begrepen. Daartoe is het nuttig dat zij beschikbaar zijn voor verdere vragen. Als de bereidheid daartoe bestaat, maar de anonimiteit ten opzichte van de externe compliance officer en de onderneming moet worden gehandhaafd, kunnen de klokkenluiders gebruik maken van de anonieme meldingskanalen.
 
Naast de externe compliance officer van de onderneming (whistleblowerexpert.de), kunnen ook andere afdelingen binnen de onderneming betrokken zijn bij de verwerking van informatie. In het geval van gegronde tips geven de externe compliance officer en de onderneming normaliter opdracht tot de nodige interne onderzoeken bij onderzoeksfuncties (zoals speciale audits of beveiliging). Evenzo zal de externe compliance officer met de afdeling personeelszaken samenwerken bij het onderzoek en, indien nodig, maatregelen nemen.
 
Tips voor het indienen - maar waar?
 
De firma Compliance Beratung + Service GmbH (Hinweisgeberexperte.de) is de externe compliance officer van TAKENAKA EUROPE GmbH en het centrale aanspreekpunt voor informatie over overtredingen van regels in de onderneming. Neem dan contact op met whistleblowerexpert.de via een van de onderstaande kanalen.
 
ONLINE FORMULIER
https://takenakaeurope.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/
 
EMAIL: info@hinweisgeberexperte.de
 
TELEFOON: 089 21 52 74 33 (weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
 
PERSOONLIJKE ONTMOETING: Gelieve een afspraak te maken via e-mail (info@hinweisgeberexperte.de).
 
Dank je. 
 
De verwerking van de aankondigingen zal in het Duits of het Engels geschieden.
 
Opgelet: Dit systeem mag niet worden misbruikt om opzettelijk valse of lasterlijke tips te geven.
Hoe ons klokkenluiderssysteem u beschermt
  • Het systeem is als een locker, toegankelijk vanaf twee kanten.
  • Uw gegevens en bestanden worden versleuteld verzonden.
  • Wij verzamelen en ontvangen geen gegevens voor uw identificatie.
  • Een technische herleiding naar u is niet mogelijk.